Medame-Oyaji (Masako Nozawa)

Biography of

Medame-Oyaji (Masako Nozawa)