Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira)

Biography of

Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira)